Pilsētvides pētnieku biedrība "Grauzti"

2011. gada 19. aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika ierakstīta biedrība ar nosaukumu "Grauzti", tai piešķirts vienotais reģistrācijas NR.4008177043, kā arī piešķirta reģistrācijas apliecība Nr. B 015277.

1. Biedrības darbības mērķi.

1.1. Pilsētvides pētniecība, jeb UE (Urban exploration no angļu. val.);
1.2. Popularizēt pilsētvides pētniecības attīstību, apvienot cilvēkus, kas nodarbojas ar pilsētvides pētniecību;
1.3. Veicināt sabiedrības izpratni par pilsētvides pētniecības principiem un vērtībām;
1.4. Veicināt sadarbību ar citu valstu pilsētvides pētniekiem, apmainīties pieredzē;
1.5. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;

2.Biedrības darbības metodes.

2.1. Vēsturisku civilo un militāro objektu apzināšana, dokumentēšana, saglabāšana, aizsargāšana;
2.2. Pilsētvides pētniecības popularizēšana;
2.3. Vēsturisko objektu datubāzes veidošana un interneta vietnes uzturēšana;
2.4. Sadarbība ar valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām;
2.5. Sadarbība ar masu mēdijiem;
2.6. Savu mērķu sasniegšanai biedrība ir tiesīga realizēt komercdarbību;

Lapas autori neiesaka apmeklēt pamestas vietas. Fotogrāfijām un kartei ir tikai informatīva nozīme.
Fotogrāfiju pārpublicēšana tikai ar lapas autoru atļauju.